Företagets historia

Företaget Budpartner bildades 2015, men historien sträcker sig tillbaka till 70-talet.
Här är vår historia uppdelad i företagets viktigaste ögonblick:

 


 • Arne Wisell Schakt o Transport grundas av min far Arne Wisell. Verksamheten består av hjullastare samt grävmaskiner och man blir medlem i T-schakt.
  1970

 • Verksamheten utökas med anläggningsbilar samt grusbilar och man blir även medlem i Åkericentralen (nuvarande Närkekefrakt Ekonomisk Förening).
  1972

 • Verksamheten expanderar inom bygg, anläggning och omfattar även snöröjning, vintersandupptagning, betongbilar, sopmaskiner till ekipage som transporterar Olja.
  1973-1985

 • Åkericentralen blir franchisetagare till varumärket Adena Picko’s
  1985

 • Åkericentralen erbjuder min far utvecklingsrätten för Adena Picko’s budbilar samma år jag tar studenten och påbörjar min yrkeskarriär som chaufför i en av två budbilar. Samma år grundar jag företaget JAW-Transporter AB samt axlar yttersta ansvaret att driva budverksamheten.
  1986

 • JAW-Transporter AB blir medlem i Närkefrakt och tar över utvecklingsrätten till Adena Picko’s verksamheten i Örebro. All annan verksamhet inom bygg och anläggning drivs av min far genom Arne Wisell Schakt och Transport.
  1986-1998

 • Min far Arne Wisell avlider hastigt och bygg och anläggningsverksamheten avslutas. Dock drivs Arne Wisell Schakt och Transport vidare som Wisells dödsbo med egen förvärvskälla. Dödsboet är verksamt än idag samt är ett av 109 företag som äger samt är verksamma i Närkefrakt Ekonomisk Förening med 4 fordon inom fjärr och distribution.
  1998

 • Franchisegiveren (Nordisk Budservice AB) till varumärket Adena Picko’s tecknar franchiseavtal direkt med JAW-Transporter AB gällande budbilstrafik i Örebro län.
  2003

 • Franchisegivaren byter ägare och verksamheten drivs från 2004 under namnet Jetpak.
  2004

 • JAW-Transporter AB är franchisetagare till varumärket Jetpak.
  2004-2015

 • JAW-Transporter AB samt Jetpak Franchise AB går skilda vägar. Parterna är överens och skiljs som vänner med ömsesidig respekt. Parterna har konstaterat att respektive affär har bättre förutsättningar att utvecklas var för sig.
  Viktigt meddelande från Budpartner angående Jetpaks nyetablering i Örebro
  2015 Q1

 • Varumärket Budpartner bildas av JAW-Transporter AB.
  En stark och erfaren Budpartner på bud och logistikmarknaden i Örebro län med omnejd.
  Vi lämnar Jetpak på eget initiativ och skapar eget varumärke Budpartner
  2015 Q2